di. mei 28th, 2024

Over ons

Wij richten ons op medewerkers en zijn of haar werkomgeving.

Met onze fysiotherapeutische achtergrond, aangevuld met ergonomie en bedrijfsfysiotherapie, kunnen wij de werksituatie optimaal analyseren en de verbeterpunten en of knelpunten vinden om een adequate oplossing aanbieden.

we hebben jarenlange ervaring in vrij veel verschillende werkomgevingen van industrie tot scholen, van thuiswerkplek tot auto.

Onze referenties:

Grote waardering binnen industrie – snelle terugkeer naar werkproces en goede diagnoses

Binnen AKZO en Teijn Twaron zijn verschillende opdracht vragen aangepakt:

  • Re-integratieadvies
  • Consult
  • Re-integratieaanpak
  • Kort en lang verzuimreductie
  • werkplekadviezen ter preventie van verzuim
  • Werkplekadviezen ter verkorting van verzuim
  • Focus op ergonomie, veiligheid en werkgedrag

Referentie van bedrijfsarts A. Nanninga over de samenwerking bij AKZO chemicals Delfzijl:

“Monique Boogerd is een deskundige professional die niet als werkwijze heeft om het allemaal van u over te nemen, maar u op het goede spoor zet zodat u zelf weer verder kunt.”

Risico vermindering fysieke belasting rijden op rollenklem heftruck

Voor Eska Graphic Board zijn de de risico’s voor de fysieke belasting en veiligheid in kaart gebracht voor de verschillende rijrichtingen met de rollenklem heftruck. Eska Graphic Board verkoopt meer dan 250.000 ton grafisch karton per jaar over de gehele wereld. Eska Graphic Board vindt het erg belangrijk dat het personeel veilig en gezond werkt. Het advies van de leverancier voor het rijden op de rollenklem heftruck was achterwaarts riijden. Hierover onstond de vraag aan Arboogerd of dit risico’s meebracht omtrent de fysieke belasting.

De aanpak van Arboogerd was het in kaart brengen van de verschillende rijrichtingen, de fysieke belasting van de verschillende rijrichtingen en routes meten, en advies uitbrengen wat de mate van fysieke belasting was van de verschillende rijrichtingen. Daarnaast is advies gegeven welke oplossingen en mate van risicovermindering dit zou opleveren voor de fysieke belasting en welke oplossing het beste bijdroeg aan het behoud van veiligheid voor de bestuurders en overig verkeer.

Referentie van senior personeelsadviseur Geert Brinkema over de dienst Analyse & advies fysieke belasting en veiligheid medewerker intern transport met rollentruck, uitgevoerd in 2012 bij ESKA graphic Board:

“Binnen Eska Graphic Board wordt gewerkt met een rollenklemtruck.Door logistieke redenen wordt daarmee vooruit gereden met een horizontale last. Om veiligheidsredenen willen wij graag dat gekeken zou worden naar de mogelijkheden van achteruitrijden met een verticale last en de belasting daarvan voor de medewerker. Hiertoe hebben we Monique Boogerd ingeschakeld , die als specialist fysieke belasting ons kan helpen inzichtelijk te maken waar je dan zoal rekening mee moet houden.

Monique heeft een onderzoek uitgevoerd, waarbij camera op de truck is geplaatst om het fysiek van de medewerker vast te leggen bij achteruit rijden in een live situatie. Nav de beelden, alsmede gesprekken met de medewerkers, vragenlijsten en optische waarnemingen is een gedegen rapport opgesteld die de organisatie duidelijk aangeeft wat de effecten zijn , een stuk advisering hoe tot oplossingen te komen.

Er is sprake van een gedegen rapport met goede onderbouwing , juiste analyses en werkbare adviezen. Kortom , wij zijn tevreden en kunnen Monique zeker aanbevelen als een ter zake deskundig persoon.”- 25 mei 2012

Succesvol doorvoeren fysieke klachtenreductie bij productielijn met productieverhoging!

 Hoofdcategorie:

 Categorie: Opdrachtgevers

Een groot productiebedrijf in het noorden van het land kampte met een hoog ziekteverzuim door fysieke belasting. Het bedrijf schakelde Arboogerd in om te analyseren waar de knelpunten zaten en vervolgens hoe deze structureel rendabel op te lossen.

De aanpak van Arboogerd

De gehele lijn werd geanalyseerd.De functies werden gewaardeerd in soort fysieke belasting,  in welke mate van de fysieke belasting er per taak werd uitgevoerd. Zo kon er een risicowaardering werden uitgesproken waar de grootste knelpunten zaten.

De risico verbeteringsberekening

Vervolgens werden risicoverbeteringsberekeningen gemaakt. Hierbij werd er berekend in welke mate oplossingen en aanpassingen bijdroegen aan optimaal risicovermindering van de fysieke belasting.

De oplossing Samen met de medewerkers werd voor een oplossing gekozen die niet alleen de fysieke belasting fors omlaag bracht, maar ook het werk interessanter maakte. De allereerste inlegrobot van de kartonindustrie in Nederland werd gemaakt. Resultaat: medewerkers erg tevreden over de werkzaamheden en forse fysieke belastingsverlaging en forse productieverhoging.

Goed kwalicatief werk – uitvoer onderzoek offshore en preventief anti RSI/ KANS programma

 uitzicht offshoreVoor de NAM assen /SHELL zijn de verschillende opdrachten (zie hieronder met de referenties) uitgevoerd. 

Opdracht bedrijfsfysiotherapie & ergonomie (consult en diagnostiek, werkplekadvies, korte behandelingen, doorverwijzingen, aanpak preventief RSI programma, ergonomie controle kamers, voorlichting, preventief fysieke belastingsbeleid opzetten)

Referentie van senior bedrijfsarts R. de Valk over de samenwerking bij NAM Assen/ Shell (consult, werkplekadvies onshore en offshore, ergonomie controlekamers, fysieke belastbaarheid offshore, opzetten preventief rsi programma, voorlichtingen, trainingen):

“Monique has been very helpful for the NAM populationas occupational physiotherapist. Both on individual basis as for groups (like RSI prevention programmes). Good quality of work. Top qualities: Personable, Expert, High Integrity.” December 14 2009

“Monique is van een grote toegevoegde waarde geweest als bedrijfsfysiotherapeut voor de NAM populatie. Voor zowel op individuele basis als voor groepen (zoals het opstellen van het preventief RSI programma). Goed kwalicatief werk.”Top eigenschappen: stijlvol, expert, hoge intregriteit.”14 december 2009

 Opdracht onderzoek verdiept fysieke belasting ofshore

Referentie van Marije Ter Horst- Blokhuis Arbeidshygienist/ Occupational Hygienist, Blokhuis Arbo Advies bij Shell:

“Ik ben als arbeidshygienist werkzaam voor de NAM/Shell en heb als adviseur daar samengewerkt met Monique. Met name ten aanzien van enkele projecten op het gebied van fysieke belasting heeft Monique bewezen zeer veel kennis te bezitten en een goede bijdrage te kunnen leveren aan het zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen. Haar inhoudelijke kennis was een welkome aanvulling, waarvan ik ook zeker veel geleerd heb. Het was een prettige samenwerking.”

January 22, 2010 

Opdracht consult en afstemmen binnen medisch team kantoor, on shore en off shore

Referentie van Marijke Van Vliet, Bedrijfsmaatschappelijk werk / trainer / adviseur, bij Shell:

Monique heb ik leren kennen als een deskundige bedrijfsfysiotherapeut. Met veel enthousiasme. Monique keek niet alleen naar het fysiek gedeelte van de mens, maar ook naar de sociale aspecten. Hoe staat iemand in het leven zowel op het werk als prive en wat voor invloed heeft dat op het gehele gesteldheid. Het was prettig samenwerken met Monique.”

February 3, 2010