di. mei 28th, 2024

Arboogerd model

Het Arboogerdmodel is in 2010 ontwikkeld om zo beter inzicht te bieden in de mogelijkheden om effectief de productiviteit aan te pakken van uw personeel en te kunnen integreren in uw gezondheidsbeleid (oftewel het mogelijkhedenbeleid).

 Uitleg

De gezondheid & de betrokkenheid van uw medewerker hebben invloed op de productiviteit van de medewerker.

De productiviteit van uw medewerker wordt door globaal 2 belangrijke factoren beïnvloedt: 

  1. De gezondheid is meteen een complexe factor. Want het gaat niet alleen om hoe uw medewerker met zijn gezondheid omgaat. Maar ook om welke ideeën en vooroordelen hij of zij heeft. Niet alleen van uw medewerker, maar ook van zijn of haar omgeving. Deze omgeving bestaat uit de collega’s, vrienden en kennissen en iedereen die betrokken wordt bij de gezondheid van uw medewerker. Verzuim wordt vaak door derden geadviseerd, zonder dat die persoon enige kennis en mogelijkheden weet, wat er allemaal binnen uw bedrijf aan opties en middelen te bieden is om uw mensen veilig, goed en bevorderend voor de gezondheid te laten werken. Productiviteit wordt direct beïnvloed door de gezondheid op de werkvloer en de beleving van die gezondheid in combinatie met het vooroordeel van wat uw bedrijf voor invloed heeft aan de gezondheid.
  2. Uit recentelijk onderzoek (2011) komt naar voren dat met name de betrokkenheid bepaalt of iemand kiest voor verzuim of voor te blijven werken.  Zelfs bij levensingrijpende gebeurtenissen kiezen medewerkers voor werken als de betrokkenheid hoog is. De beleving van gezondheid, de beleving van de mogelijkheden van uw bedrijf en de betrokkenheid bepalen voor het grootste gedeelte de productiviteit. 

De productiviteit kan hierdoor verhogen, verlagen of in het ergste geval zelfs volledig stagneren.