di. mei 28th, 2024

Arbeid versus inzetbaarheid

arboogerd belastingsmodel© is geïnspireerd op Model Van Dijk et al, 1990 en de wetenschappelijke inzichten van P. van Burken. Dit model maakt zichtbaar welke aspecten invloed hebben op de arbeid en de persoon.

Toelichting

  1. Medici – diagnose & interpretatie
  2. verwerkingsvermogen – (belastbaarheid) & denkbeeld over eigen gezondheidstoestand (plus invloed op denkbeeld door sociale omgeving)
  3. Arbeid – arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen (opgesteld verzuimbeleid of mogelijkheden beleid, en wordt hier onofficeel mee omgegaan)
  4. Belastingsverschijnselen korte termijn – welke effecten van de arbeid zijn zichtbaar direct tijdens of na het werk
  5. Belastingsgevolgen lange termijn – welke effecten van arbeid zijn op langer termijn zichtbaar
  6. Regelmogelijkheden autonomie – wat kan uw medewerker zelf bepalen
  7. Herstelmogelijkheden – passend werk & het vermogen om werkzaamheden te zien als training/ als bijdrage aan herstel

Primair is de mate van arbeid (inzetbaarheid) afhankelijk van de conditie van de persoon, van zijn denkbeeld over zijn gezondheid, wat hij of zij kan. Mochten er lichamelijke klachten ontstaan, dan is het van belang hoe iemand ermee omgaat:

  1. Werkomgeving – wat heeft u officieel afgesproken ( hoe is uw beleid, gericht op verzuim verzuimbeleid, of gericht op mogelijkheden mogelijkhedenbeleid). En hoe gaan uw medewerkers (zelf en als groep)onofficieel om met werken versus verzuimen.
  2. Sociale omgeving – wat voor invloed zijn omgeving (werk en tuis) hierop heeft.

Medici – Tenslotte heeft de medici (iedereen die bij het herstel of ziekteproces betrokken wordt in de medische, paramedische of andere geneeswijzen wereld) grote invloed hoe de betrokkene om zal gaan met zijn of haar klachten en herstel.

Welke stappen neemt u en uw medewerker als hij of zij (lichamelijke) beperkingen ervaart in zijn functioneren. Zoekt uw medewerker de medici op? Zoja, dan is het allerbelangrijkste datgene wat de medici hem/ haar vertellen: wat mag hij/ zij doen en wat moet hij/ zij laten? Ook van belang is wat diegene zelf denkt bij het horen van de diagnose.

Let op: de medici (denk aan huisartsen of ziekenhuisartsen, medici die niet rechtstreeks van uw bedrijf en uw beleid  op de hoogte zijn) kunnen prima informeren over mogelijkheden en beperkingen op lichamelijk en psychisch gebied. Dit zegt echter nog niets over het uitvoeren van de functie. De medici hebben helaas niet altijd het volledige overzicht wat de functie inhoud, wat u aan mogelijkheden kan bijdragen. het is dus zinvol dat die uitspraak alleen gaat over de mogelijkheden en beperkingen van het lichamelijke aspect.

Vraag gerust door als er over verzuim gesproken wordt aan de adviserende medicus. Laat de medici adviseren over lichamelijke en psychische beperkingen en mogelijkheden en laat het oordeel van mogelijkheden voor arbeid aan u als bedrijf over (bedrijfsarts, specialist fysieke belasting, bedrijfspsycholoog of arbeidsdeskundige).

Hoe interpreteert de medewerker zijn diagnose aan de leidinggevende? En hoe interpreteert u dat vervolgens? Van belang is hoe u als manager/ werkgever omgaat met de gezondheidstoestand van de persoon. Wordt het werk ingezet als training, als stimulatie naar een betere gezondheidstoestand?

Anders gezegd: worden de werkzaamheden zo ingericht dat het de gezondheidstoestand van uw werknemer positief beïnvloedt, en het úw arbeidsrendement bevordert?

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *