Laatste human factors en ergonomie nieuws

Het inrichten en financieren van een thuiswerkplek kunnen een behoorlijke uitdaging zijn. Speciaal voor Arbeidsveiligheid van Kerckebosch heb ik een artikel geschreven en een tool gemaakt om op vlotte wijze tot een gedegen thuiswerkplek te komen. De tool: https://www.arbeidsveiligheid.net/tools/checklist-thuiswerken-zakelijk-financieel-goed-geregeld Het artikel : https://www.arbeidsveiligheid.net/veiligheidsartikelen/zo-richt-je-thuis-de-werkplek   Read More
Steeds meer mensen werken niet meer puur op kantoor. Thuis werken wordt steeds populairder. maar ook wordt er meer op andere plaatsen gewerkt. De arbowet heeft zich hierop aangepast. Werk je meer dan twee uur achtereen op een andere werkplek dan moet deze werkplek voldoende zijn ingericht om klachten te Read More
Eindelijk is de verbeterde checklist voor beeldschermwerk er. TNO biedt de nieuwe checklist aan om zo meer aan te sluiten bij het huidige gebruik op kantoor. Naast het inventariseren van de stoel, het beeldscherm en andere werkplek items op kantoor wordt er dieper in gegaan op de nieuwe risico's op Read More
Nachtarbeid kan nu veiliger door het gebruik van lichtbehandeling. Werken in de nachtelijke uren kan veiliger als werknemers een specifieke behandeling met licht krijgen. De Amerikaanse lucht- en ruimtevaartorganisatie NASA had de primeur met deze behandeling. Inmiddels wordt deze ook toegepast in de offshore. Wie tijdens de nacht werkt, ondervindt Read More
Misschien is het een open deur maar design heeft wel degelijk invloed op het gedrag, waaronder veilig gedrag van de mens. Het inrichten van de omgeving beïnvloed voor een belangrijk deel ons handelen. Niet alleen veilig gedrag, maar design heeft ook invloed op onze welzijn, gezondheid en productie van uw Read More
 • Checklist Thuiswerken zakelijk & financieel goed geregeld
 • Nieuw artikel thuiswerkplek inrichten
 • Verbeterde checklist voor kantoorwerk
 • Nachtarbeid nu veiliger met de Night fit methode
 • Design en veilig gedrag

arboogerdbelastingsmodelToelichting

 1. Medici - diagnose & interpretatie
 2. verwerkingsvermogen - (belastbaarheid) & denkbeeld over eigen gezondheidstoestand (plus invloed op denkbeeld door sociale omgeving)
 3. Arbeid - arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen (opgesteld verzuimbeleid of mogelijkheden beleid, en wordt hier onofficeel mee omgegaan)
 4. Belastingsverschijnselen korte termijn - welke effecten van de arbeid zijn zichtbaar direct tijdens of na het werk
 5. Belastingsgevolgen lange termijn - welke effecten van arbeid zijn op langer termijn zichtbaar
 6. Regelmogelijkheden autonomie - wat kan uw medewerker zelf bepalen
 7. Herstelmogelijkheden - passend werk & het vermogen om werkzaamheden te zien als training/ als bijdrage aan herstel

KORTE SAMENVATTING

Primair is de mate van arbeid (inzetbaarheid) afhankelijk van de conditie van de persoon, van zijn denkbeeld over zijn gezondheid, wat hij of zij kan. Mochten er lichamelijke klachten ontstaan, dan is het van belang hoe iemand ermee omgaat:

 1. Werkomgeving - wat heeft u officieel afgesproken ( hoe is uw beleid, gericht op verzuim verzuimbeleid, of gericht op mogelijkheden mogelijkhedenbeleid). En hoe gaan uw medewerkers (zelf en als groep)onofficieel om met werken versus verzuimen.
 2. Sociale omgeving - wat voor invloed zijn omgeving (werk en tuis) hierop heeft.
 3. Medici - Tenslotte heeft de medici (iedereen die bij het herstel of ziekteproces betrokken wordt in de medische, paramedische of andere geneeswijzen wereld) grote invloed hoe de betrokkene om zal gaan met zijnklachten en herstel.

Welke stappen neemt u en uw medewerker als hij of zij (lichamelijke) beperkingen ervaart in zijn functioneren. Zoekt uw medewerker de medici op? Zoja, dan is het allerbelangrijkste datgene wat de medici hem/ haar vertellen: wat mag hij/ zij doen en wat moet hij/ zij laten? Ook van belang is wat diegene zelf denkt bij het horen van de diagnose.

Let op: de medici (denk aan huisartsen of ziekenhuisartsen, medici die niet rechtstreeks van uw bedrijf en uw beleid  op de hoogte zijn) kunnen prima informeren over mogelijkheden en beperkingen op lichamelijk en psychisch gebied. Dit zegt echter nog niets over het uitvoeren van de functie. De medici hebben helaas niet altijd het volledige overzicht wat de functie inhoud, wat u aan mogelijkheden kan bijdragen. het is dus zinvol dat die uitspraak alleen gaat over de mogelijkheden en beperkingen van het lichamelijke aspect.

Vraag gerust door als er over verzuim gesproken wordt aan de adviserende medicus. Laat de medici adviseren over lichamelijke en psychische beperkingen en mogelijkheden en laat het oordeel van mogelijkheden voor arbeid aan u als bedrijf over (bedrijfsarts, specialist fysieke belasting, bedrijfspsycholoog of arbeidsdeskundige).

Hoe interpreteert de medewerker zijn diagnose aan de leidinggevende? En hoe interpreteert u dat vervolgens? Van belang is hoe u als manager/ werkgever omgaat met de gezondheidstoestand van de persoon. Wordt het werk ingezet als training, als stimulatie naar een betere gezondheidstoestand?

Anders gezegd: worden de werkzaamheden zo ingericht dat het de gezondheidstoestand van uw werknemer positief beïnvloedt, en het úw arbeidsrendement bevordert?

 

 

Objectief oordeel: fysieke belasting en ergonomie

Met name bedrijfsartsen en werkgevers schakelen Arboogerd in met de vraag of het reëel is dat de fysieke klachten van het werk of de werkplek/omgeving kunnen komen.

En waneer het werk mogelijk te belastend is wat dan de beste oplossing is voor de werkgever én de werknemer.

Juist omdat het soms lijkt dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan en emoties een rol gaan spelen is het goed om de situatie terug bij de basis aan te pakken. Is het werk te belastend? En hoe lossen we dit op. 

Mocht het werk niet te belastend zijn dan kunnen er goede oplossingen geboden worden in werkwijze, werkhouding en handelen.

Verdiepte RI&E fysieke belasting

Arboogerd is gespecialiseerd in het uitvoeren van verdiepende onderzoeken.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een verdieping van de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) op het gebied van fysieke belasting en ergonomie.

Ook kunt u denken aan een onderbouwing om een bepaalde aanschaf juist wel te doen of misschien beter te laten en voor een andere oplossing kiezen om het knelpunt van fysieke belasting aan te pakken.

Nieuws

Focus fysieke belasting en ergonomie uw voordeel

 
Meten en onderbouwing.

Met gevalideerde meetmethoden kan er onderzocht worden of het reëel is dat de  fysieke klachten van het werk of de werkplek/omgeving kunnen komen.

 
 
 
Makkelijk, direct en gericht.

Praktisch worden er makkelijke uitvoerbare instructies, instellingen en adviezen gegeven om zo optimaal en productief te kunnen werken met de mogelijkheden van de medewerker.

 
 
 
Verzuimreductie en kostenbesparing.

Meestal kunnen de medewerkers direct (weer) aan het werk. Door de mogelijkheden aanpak hoeft de medewerker niet meer te verzuimen. Dit geldt ook voor de ergonomische aanpak die duurzame inzetbaarheid stimuleert.

 
 
 
Aanpakken werkgedrag.

De werkplek/omgeving wordt onderzocht en adviezen worden uitgebracht hoe de werkplek beter te kunnen afstemmen op uw medewerker(s). Juist door de medische achtergrond kan er meer passend advies gegeven worden hoe de werkplek en werkhouding en beweging beter te gebruiken. Werkgedrag is een belangrijk item wat altijd meegenomen en positief gestimuleerd wordt in de analyses en adviezen.

 
 
 
Klachten omzetten in mogelijkheden en vergoeding

Een voordeel van het inschakelen van een specialist fysieke belasting is de goede match te vinden van die medewerker (met fysieke klachten) met de functie en werkplek. Daarnaast zijn de meeste diensten uitgevoerd door een specialist fysieke belasting door verzekeringen als Loyalis volledig vergoed of bij andere verzekeraars deels vergoed..